Chào mừng bạn đến với Website

Dịch Vụ Hỗ Trợ

Với đội ngũ nhân viên điều phối chuyên nghiệp, HGS cung cấp dịch vụ hỗ trợ :

– Phối hợp với đại diện hãng vận chuyển, các đơn vị trong và ngoài HGS thực hiện việc điều phối phục vụ chuyến bay.

– Phối hợp giải quyết bất thường trong quá trình phục vụ đảm bảo chuyến bay an toàn, đúng giờ theo kế hoạch.

– Triển khai, giám sát dịch vụ cung ứng theo yêu cầu khách hàng.

– Thực hiện việc tiếp nhận, phối hợp triển khai kế hoạch phục vụ mặt đất cho các chuyến bay thương mại, kỹ thuật.

– Dịch vụ chuyến bay VIP/Charter