Chào mừng bạn đến với Website

Tuyển dụng

CHỨC DANH NHÂN VIÊN TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP

07/06/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG     CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI (HGS) &nb...
Xem thêm

CHỨC DANH NHÂN VIÊN TRỢ GIÚP THỦ TỤC HÀNH KHÁCH

07/06/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG     CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI (HGS) &nb...
Xem thêm

CHỨC DANH NHÂN VIÊN PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH

07/06/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG     CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI (HGS) &nb...
Xem thêm