Chào mừng bạn đến với Website

Tuyển dụng

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN T9/2023

13/09/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG   CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI  Địa ch...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÒNG KHÁM SỨC KHỎE THÁNG 9 2023

09/09/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG   CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI  Địa chỉ: ...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÒNG 3 NHÂN VIÊN SỬA CHỮA (T9/2023)

31/08/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG   CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI  Địa ch...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ( Tháng 08 - Vòng 03)

24/08/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG   CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI  Địa ch...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ( Tháng 08 - Vòng 02)

18/08/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT HÀ NỘI  Địa chỉ: Tầng 3,...
Xem thêm