Chào mừng bạn đến với Website

Ngày 22/04, HGS đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021.

Năm 2020 là 1 năm đầy biến động với HGS với số lượng tần suất bay sụt giảm mạnh do tác động của các đợt dịch Covid-19. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, các cấp lãnh đạo và cán bộ công nhân viên HGS đã chung tay nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. Đồng thời, Công đoàn HGS và ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Tại hội nghị, người lao động đã được bày tỏ các quan điểm, ý kiến về các quyền lợi nghĩa vụ của người lao động và đã được ban lãnh đạo tiếp thu đầy đủ và giải đáp tận tình, phát huy tính dân chủ trong doanh nghiệp. Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua các bản Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020, phương hướng sản xuất kinh doanh 2021; các nội dung liên quan đến việc cải thiện điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi của người lao động; Nội quy lao động và Thoả ước Lao động tập thể.

Năm 2021, dự đoán tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài, đòi hỏi các cấp lãnh đạo và nhân viên công ty phải cùng nỗ lực phấn đấu. Ban lãnh đạo Công ty và đội ngũ cán bộ các cấp phải tiếp tục có tinh thần gần gũi, hỗ trợ người lao động, tạo mọi điều kiện để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn cố gắng tìm các biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; kịp thời ban hành, điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ để cho các chính sách mới luôn được cập nhật, phù hợp với thực tế, đảm bảo ổn định đời sống, tinh thần cho người lao động.